கேட்டுக்கொண்டே கற்கலாம் ,
கேட்டுக்கொண்டே எழுதலாம்.

பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் & ஆசிரியர்களுக்கு பயன்பட்டு வரும்
இந்த இணையவழி கல்வி வானொலி [வலையொலி] -
Online KalviRadio எனும் எளிமையான , வலிமையான இந்த தொழில்நுட்பத்தை கல்வி துறைக்கு அர்ப்பணிக்க காத்திருக்கிறோம்.
அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி இது....
Contributors & Friends
Click Here to Know the Teacher's List

கட்டணம் இல்லை, விளம்பரம் இல்லை , வியாபார நோக்கம் இல்லை.

மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கான முன்னெடுப்பாக

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின்

தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி இது....
Any information - Contact 7904163487 - After 6 PM


Testimonials from Newspaper & Magazine

மகிழ்ச்சியூட்டும் அறிவுசார் தொகுப்புகளான
கதைகள் , பாடல்கள் , விடுகதைகள் , பழமொழி , திருக்குறள்..... போன்ற பல தொகுப்புகள்


கட்டணம் இல்லை, விளம்பரம் இல்லை , வியாபார நோக்கம் இல்லை.

மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கான முன்னெடுப்பாக

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின்

தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி இது....
Any information - Contact 7904163487 - After 6 PM