வகுப்பு 12 - தமிழ்
பாடப்புத்தக
வினாவிடைகள்
Prepared ByTr.Meera
TTN SWAMI DAYANANDA
GOVT AIDED HR SEC SCHOOL
MANJAKKUDI-THIRUVARUR DT
-Coordinated By
நல்லாசிரியர்
A.KarthickRaja , SGT
PUMS கத்தாழை
புவனகிரி ஒன்றியம்
கடலூர் மாவட்டம்

விரைவில் இப்பகுதியில் மேலும் பல பதிவேற்றப்படும்

மற்ற வகுப்புகள் ,  பிற பாடங்கள் போன்றவைகளை Audio தயாரித்து வழங்க ஆசிரியர்கள் முன்வரலாம்.
Contact 7904163487 Call me or whatsapp (@ 6pm - 9pm)